Dvěma větami 03/2014

Tři současně zveřejněné studie přinesly pozitivní výsledky u pacientů s plicní fibrózou, jak ve dvou studiích nintedanib, tak pirfenidon zpomalily zhoršování FEV. V poslední studii naopak acetylcystein pozitivní vliv neměl a větev příslušné studie podávající trojkombinaci acetylcystein, prednison a azathioprin byla předčasně ukončena z bezpečnostních důvodů.

Hunninghake GM. A new hope for idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMe1403448

The Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network. Randomized trial of acetylcysteine in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1401739

Richeldi L, du Bois RM et al. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1402584

King TE Jr, Bradford WZ et al. A phase 3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1402582

 

Pohled na dostupná data ukazuje, že screening pátrající po domácím násilí u žen nemá valný efekt, i když neškodí. Ono to bude jako s pečlivou anamnézou týkající se spotřeby alkoholu, malý záchyt a slabé prostředky nápravy v rukou lékaře.

O’Doherty LJ, Taft A et al. Screening women for intimate partner violence in healthcare settings: abridged Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2014; 348:g2913

 

Po tříletém sledování obézních pacientů s diabetem 2. typu po bariatrických zákrocích na tom byli tito pacienti lépe než kontrola, která brala jen léky, a to v mnoha parametrech (glykovaný hemoglobin, hmotnost, množství medikace). Do diskuse o postavení bariatrických zákroků to však mnoho světla nevnáší, protože chirurgie byla navíc k medikaci.

Schauer PR, Deepak LB et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes – 3-year outcomes. N Engl J Med 2014; 370: 2002-1013

 

Helma v léčbě deformací lebky u kojenců se neosvědčila. V holandské studii na tom byly děti s helmou a bez helmy na konci sledování stejně.

van Wijk RM, van Vlimmeren LA et al. Helmet therapy in infants with positional skull deformation: randomised controlled trial. BMJ 2014; 348: g2741