CHOPN získává na důležitosti

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) získává na důležitosti. Dnes je ve světovém měřítku 3. v žebříčku příčin smrti. To by jako důvod zvyšující se pozornosti stačilo, ale jsou tu další důvody. Jistě k nim patří i to, že hlavní rizikový faktor vzniku CHOPN, tedy kouření, zdaleka nemůže vysvětlit všechno. V USA tvoří nekuřáci pětinu pacientů, v některých zemích, zejména rozvojových, až polovinu. Něco se právě v zemích třetího světa dá vztáhnout k jiným noxám, hlavně k míře znečištění ovzduší nebo výskytu tuberkulózy, ale bude to složitější.

Závažné následky nemoci si říkají o preventivní opatření, a to samozřejmě nejlépe o prevenci primární. Tím se dostáváme zpátky k rizikovým faktorům, které je potřeba ovlivnit.

Všechna tato témata otevírá minisérie v časopise The Lancet. První část se věnuje definici časné CHOPN – tedy diagnostickým kritériím a metodám a pochopitelně i rizikovým faktorům, mezi které kromě kouření a znečištění ovzduší přidává ještě poruchy vývoje plic (intrauterinní a v časném dětství), choroby vedoucí k remodelaci (astma, bronchitidy), nedostatečnou regeneraci tkáně (následky kouření, těžké podvýživy a stárnutí). V diagnostice doporučuje kromě neopominutelné spirometrie také další funkční vyšetření (dynamická hyperinflace při námaze) a i zobrazovací metody (vč. CT). S přibývajícími znalostmi se pohled na CHOPN stává mnohem komplexnějším, takže jednoduchá odpověď na časnou diagnostiku a prevenci k dispozici není. Přesto článek jako přehledné shrnutí nejnovějších informací na toto téma je přínosný – v neposlední řadě i díky objemné literatuře (celkem 113 citovaných zdrojů).

Druhý článek se na CHOPN dívá z hlediska klasifikace choroby a individualizaci terapie podle jednotlivých skupin. Snaží se najít vztahy mezi současnými doporučeními GOLD, jednotlivými pacientskými endotypy (podmíněnými patofyziologicky), klinickými typy a dostupnými možnostmi terapií a jejich kombinací. Ani tady není obrázek v současnosti úplně jasný, protože jednotlivé endotypy se v běžné praxi obtížně odlišují a navíc nejsou k dispozici dostatečně velké studie, které by potvrzovaly účinnost různých typů léčby pro různé typy pacientů.

V každém případě se z CHOPN stává velká diagnóza. Z toho budou jistě profitovat i pacienti, protože to bude znamenat více pozornosti věnované výzkumu.

 

 

Rennard SI, Drummond MB. Early chronic obstructive pulmonary disease: definition, assessment, and prevention. Lancet 2015; 385: 1778-1788

Woodruff PG, Agusti A et al. Current concepts in targeting chronic obstructive pulmonary disease pharmacotherapy: making progress towards personalised management. Lancet 2015; 385: 1789-1798