Archiv pro rubriku: Dvěma větami

Dvěma větami 05/2014

Skupina dětských nefrologů z Itálie spustila mezi 1 129 evropskými pediatry průzkum zaměřený na diagnostiku a léčbu infekcí močových cest u dětí. Zjistili velké rozdíly individuální, a také mezi jednotlivými zeměmi, celkově pak velmi malou konzistenci s některými z platných doporučení pro léčbu (NICE, americká Academy of Pediatrics, italské společnosti pro pediatrickou nefrologii).

Hadjipanayis A, Grossman Z et al. Current primary care management of children aged 1 – 36 months with urinary tract infections in Europe: large scale survey of paediatric practice. Arch Dis Child 2014; doi: 10.1136/archdischild-2014-306119

 

V úvodníku British Medical Journal si tři holandští autoři stěžují, že jen v sedmině studií léky podávané v souvislost se symptomatologií dolních močových cest přinesly pacientům alespoň středně velkou úlevu, jak ji definuje IPSS (International Prostate Symptom Score). Jednalo se o průměry zlepšení skóre, takže část mužů měla účinek lepší, zbytek asi alespoň neměl účinky nežádoucí; jinak by se nedal vysvětlit takový objem preskripce – pokud to není tak, že je chybně nastavené IPSS a pacientům menší změna skóre stačí.

Blanker MH, van Deventer KR, Bijl D. Measuring symptomatic relief in men with lower urinary tract symptoms. BMJ 2014; 349: g6664

 

O přediagnostikování u dospělých se nějaký čas mluví hlavně v souvislosti se screeningem, u dětí zatím pozornosti uniká více. Přehled možných diagnóz v amerických podmínkách (ADHD, bakteriémie, potravinové alergie, hyperbilirubinémie, obstruktivní spánková apnoe, infekce močových cest) a  možných příčin přináší časopis Pediatrics; českou hitparádu si musíte doplnit sami.

Coon ER, Quinonez RA et al. Overdiagnosis: how our compulsion for diagnosis may be harming children. Pediatrics 2014; 134: 1013-1023

Dvěma větami 02/2014 oftalmologie

U pacientů se souběhem věkem podmíněné makulární degenerace a katarakty zlepšilo chirurgické řešení katarakty vízus. Další z výsledků studie AREDS2.

Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Visual acuity after cataract surgery in patients with age-related macular degeneration. Age-Related Eye Disease Study 2 Report Number 5. Ophthalmology 2014; 2014; 1229-1236

 

Nová analýza dat ze studie ONIT (Optic Neuritis Treatment Trial) ukázala, že existují rozdíly v průběhu akutního zánětu zrakového nervu v závislosti na rasovém původu. Černoši měli horší zrakovou ostrost na začátku, docházelo u nich k rychlejšímu hojení, ale po 15 letech měli na postiženém oku horší vízus.

Moss HE, Gao W et al. Association of race/ethnicity with visual outcomes following acute optic neuritis. An analysis of the Optic Neuritis Treatment Trial. JAMA Ophtalmol 2014; 132: 421-427

 

Lokálně podávaná 50% glukóza (hodinu po 5 minutách) ve srovnání s placebem přechodně zlepšovala parametry u některých pacientů s potvrzeným glaukomem s otevřeným úhlem. Zřejmě se jedná o zlepšení výživy poškozených neuronů sítnice.

Casson RJ, Han G et al. Ophtalmology 2014; 121: 1203-1211

 

Náhlou oboustrannou ztrátu vízu způsobenou endogenní endoftalmitidou při endokarditidě popisuje kazuistika v časopise The Lancet. Endokarditidu se podařilo vyřešit (náhradami mitrální a trikuspidální chlopně), ztráta vízu byla při kontrole půl roku po hospitalizaci beze změny.

Brownlee WJ, Playle VM et al. Bilateral visual loss in a patient with endocarditis. Lancet 2013; 382: 2038

 

Dobrý konec měl případ oboustranné přechodné ztráty vízu (20/126 a 20/100) u devítiletého hocha, kterému při hře dospělý (!) posvítil do obou očí laserem; došlo k preretinálnímu krvácení, po 2 měsících byl vízus prakticky normální. Článek má širší přesah jako varování i jako aktuální přehled problematiky, včetně dostupnosti a potenciální nebezpečnosti různých laserů.

Yiu G, Itty S, Toth CA. Ocular safety of recreational lasers. JAMA Ophthalmol 2014; 132: 245-246

Dvěma větami 03/2014

Tři současně zveřejněné studie přinesly pozitivní výsledky u pacientů s plicní fibrózou, jak ve dvou studiích nintedanib, tak pirfenidon zpomalily zhoršování FEV. V poslední studii naopak acetylcystein pozitivní vliv neměl a větev příslušné studie podávající trojkombinaci acetylcystein, prednison a azathioprin byla předčasně ukončena z bezpečnostních důvodů.

Hunninghake GM. A new hope for idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMe1403448

The Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network. Randomized trial of acetylcysteine in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1401739

Richeldi L, du Bois RM et al. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1402584

King TE Jr, Bradford WZ et al. A phase 3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1402582

 

Pohled na dostupná data ukazuje, že screening pátrající po domácím násilí u žen nemá valný efekt, i když neškodí. Ono to bude jako s pečlivou anamnézou týkající se spotřeby alkoholu, malý záchyt a slabé prostředky nápravy v rukou lékaře.

O’Doherty LJ, Taft A et al. Screening women for intimate partner violence in healthcare settings: abridged Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2014; 348:g2913

 

Po tříletém sledování obézních pacientů s diabetem 2. typu po bariatrických zákrocích na tom byli tito pacienti lépe než kontrola, která brala jen léky, a to v mnoha parametrech (glykovaný hemoglobin, hmotnost, množství medikace). Do diskuse o postavení bariatrických zákroků to však mnoho světla nevnáší, protože chirurgie byla navíc k medikaci.

Schauer PR, Deepak LB et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes – 3-year outcomes. N Engl J Med 2014; 370: 2002-1013

 

Helma v léčbě deformací lebky u kojenců se neosvědčila. V holandské studii na tom byly děti s helmou a bez helmy na konci sledování stejně.

van Wijk RM, van Vlimmeren LA et al. Helmet therapy in infants with positional skull deformation: randomised controlled trial. BMJ 2014; 348: g2741