Agonista receptoru P2X3 a chronický kašel

potíže s dýchánímU některých pacientů s chronickým kašlem bývá z celé věci obviňována hypersenzitivita receptorů spouštějících kašlací reflex. Receptory P2X3 jsou membránové proteiny, které se účastní signalizace bolesti. Protože jsou přítomné také u aferentních vagových vláken, mohly by se účastnit také při spouštění kašlacího reflexu.

AF-219 je první perorálně podávaný antagonista receptoru P2X3. V malé studii dostávalo 24 pacientů AF-219, nebo placebo. Studie byla postavená jako cross-over, takže po dvoutýdenní přestávce se skupiny prohodily. Pacienti ani ošetřující zdravotníci neznali zařazení do skupin a tedy pořadí podávání.

Oproti placebu snížilo podávání AF-219 frekvenci kašle o 75 %. Šlo o pacienty, u nichž se kašel objevoval ve frekvencích odpovídajících zhruba zakašlání každou minutu. I tak čtvrtina pacientů studii nedokončila, a to kvůli poruchám chuti související s podáváním léku. Příslušný nežádoucí účinek přitom zaznamenali všichni pacienti, kteří přípravek užívali.

 

Abdulqawi R, Dockry R et al. P2X3 receptor antagonist (AF-219) in refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 study. The Lancet 2014; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61255-1